Der ydes behandling i forhold til følgende grupper:

Børn og unge
Voksne
Par
Familier
Grupper

i forbindelse med blandt andet:

Stress-tilstande
PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
Udbrændthed
Depression og tristhed
Selvværdsproblemer
Kommunikationsproblemer
Adfærds- og trivselsproblemer
Kognitive dysfunktioner (eks. nedsat hukommelse, koncentrationsbesvær)
Kroniske smertetilstande
Alkohol-misbrug

Sorg og tab
Krise-tilstande (eks. i forb. med ulykker, vold, voldtægt, alvorlig sygdom, invaliditet, dødsfald)
Angst-tilstande (eks. panikangst, social angst, eksamensangst, generaliseret angst)
Fobier
Spiseforstyrrelser, (anoreksi og bulimi)
OCD (Obsessive Compulsive Disorder / tvangstanker, tvangshandlinger)

Parforholds-problemer
Skilsmisse
Seksuelle krænkelser (herunder incest)
Seksuelle dysfunktioner (eks. nedsat seksuel lyst, seksuelle problemstillinger i forh. til parforhold)
Abort og afbrudt graviditet

Handicaps (fysiske og psykiske)
Attention Deficit and Hyperkinetic Disorder (ADHD), DAMP
Infantil autisme, Asperger
Børnemishandling
Opdragelsesproblemer, samspilsproblematik mellem forældre og børn (mulighed for videooptagelse / gennemgang)

Pårørende til demensramte
Pårørende til psykisk syge
Pårørende ved selvmord

Copyright Psykologisk Klinik 2022