Psykologisk bistand til:

Erhvervsledere
Personalegrupper
Enkeltpersoner

Der kan efter aftale etableres kortere- eller længerevarende forløb med henblik på optimering af:

Konfliktløsning
Kommunikationen i organisationen
Personlig udvikling for den enkelte ansatte i organisationen

Der er på klinikken god erfaring med kortere- eller længerevarende coaching-forløb for ledere med henblik på:

Aktuelle problemstillinger i forhold til lederfunktionen
Bedring af kommunikationen med medarbejderne
Justering af virksomhedens mål
Opnåelse af målsætningen

Copyright Psykologisk Klinik 2022