Undersøgelser

Der udføres følgende psykologiske undersøgelser:

Psykologiske vurderinger (kortfattede)
Legeobservations-forløb
Udtalelser til brug ved adoptionssager

Pr. 1. marts 2016 tilbyder Psykologisk Klinik ikke længere børnesagkyndige undersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser eller voksenpsykologiske undersøgelser.

Copyright Psykologisk Klinik 2019