Der ydes supervision til:

Enkeltpersoner
Institutioner
Plejeforældre for anbragte børn
Personalegrupper (f.eks. psykologer, praktiserende læger, pædagoger, støttekorps, socialrådgivere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, ansatte i omsorgsfunktioner, andre grupper)

Supervisionen kan gennemføres som kortere- eller længerevarende forløb.

Der er mulighed for såvel indirekte supervision som supervision med anvendelse af audio-visuelt udstyr ( videooptagelse / tv )

Copyright Psykologisk Klinik 2022