LL

Lisbeth Lunde

Jeg har 38 års erfaring som psykolog og arbejder med stort engagement som privatpraktiserende, klinisk psykolog på min klinik, hvor jeg bestræber mig på at møde børn, unge og voksne med respekt og lydhørhed.

Jeg arbejder primært på kognitivt metode-grundlag, men afpasser altid hvert behandlingsforløb efter det enkelte menneske og problemstilling.

Jeg har gennem årene specialiseret mig indenfor såvel børne- som voksen-området, hvilket gør, at det er en meget bred vifte af problemstillinger, der behandles på klinikken.

I forhold til børn er der ofte tale om selvværds- og trivselsproblemer, men også problemstillinger i forhold til diverse dysfunktioner/handicaps.

Hos unge og voksne mennesker er der ofte tale om angst – depressions – eller stress-tilstande, men også ulykker, alvorlig sygdom, tab – og sorg-reaktioner eller samspilsproblemer i familien eller i forhold til kolleger og arbejdsplads forekommer ofte.
Parforholds-temaer, herunder kommunikationsmæssige – eller følelsesmæssige udfordringer – er ligeledes mit faglige interesse-felt.

Også det faglige område med kriser og katastrofer hører under min faglige vinge, og jeg arbejder som krisepsykolog for forskellige krise-beredskaber, herunder bl.a. Falck Healthcare.

Curriculum vitae for Lisbeth Lunde

 • 1984   Cand. psych. fra Aarhus Universitet.
 • 1984 – 1986   Ansat i Social- og Sundhedsforvaltningen, Kolind Kommune.
 • 1986   Klinisk psykolog.
 • 1986   Ansættelse i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Aalborg Kommune.
 • 1986 – 1992   Ansat i Social- og Sundhedsforvaltningen, Aalborg Kommune.
 • 1987 –  Udarbejdelse af forældreevne-undersøgelser og børne-psykologiske undersøgelser for kommunerne.
 • 1988 –   Patientrådgiver, Psykiatrisk Hospital, Aalborg Sygehus.
 • 1990     Autorisation fra PsykologNævnet.
 • 1991 – 2016  Børnesagkyndig psykolog for Vestre Landsret, Retten i Aalborg samt øvrige nordjyske retskredse.
 • 1991 – 1997   Faglig sekretær i Etiknævnet, Dansk Psykolog Forening.
 • 1992 – 1995   Ansat som klinisk psykolog, Børneafdelingen, Aalborg Sygehus Nord.
 • 1994   Børnesagkyndig konsulent for Fogedretterne.
 • 1995   Etablerer Psykologisk Klinik i Danmarksgade, og har nu privat praksis på fuld tid – herunder overenskomst med Sygesikringen, Nordjyllands Amt (nu Region Nordjylland).
 • 1995 –  Psykologisk rådgivningsfunktion overfor forældre til børn med fysiske / psykiske funktionsnedsættelser, kommunerne.
 • 1995 –  Supervision af bl.a. plejefamilier, støttepædagoger og personalegrupper.
 • 1995 – 2016  Psykologiske undersøgelser og behandlingsforløb (herunder legeterapi) i sager omhandlende seksuelle overgreb på børn, kommunerne.
 • 2001 –  Gruppeterapeutiske behandlingsforløb med kroniske smertepatienter.
 • 2004   20 års jubilæum som psykolog. Flytter lokaler til Boulevarden i Aalborg.
 • 2006 – 2007   Sideløbende med fuldtids privat praksis vikariat på Børneafdelingen, Aalborg Sygehus Nord.
 • 2006 –  Sideløbende tilknyttet Falck Healthcare.
 • 2008 – 2009  Sideløbende med fuldtids privat praksis vikariat på Børneafdelingen, Aalborg Sygehus Nord.
 • 2009   25 års jubilæum som psykolog. Flytter til nybyggede lokaler på Heisesvej 9 i Aalborg.
 • 2012 – 2014   Praksiskandidater tilknyttet klinikken.
 • 2014   30 års jubilæum som psykolog.
 • 2015   Dansk Psykolog Forenings repræsentant i det Det Regionale Samarbejdsudvalg (RSU).
 • 2016   Omlægning af dele af klinikdriften, herunder nyt tilbud om forældrekompetenceudviklings-forløb. Klinikken tilbyder ikke længere børnesagkyndige undersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser eller voksenpsykologiske undersøgelser.
 • 2016 – Medlem af Baggrundsgruppen om Klinisk Kvalitetsdatabase for psykologbehandling, Dansk Psykolog Forening.
 • 2021  Klinikken opsiger overenskomsten med den offentlige Sygesikring
 • 2022  Kliniken flytter til Engholmene, København.

Tilknyttet Falck Healthcare
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Tilskud fra “danmark”

Under Dansk Psykolog Forening medlem af:
Selskab for Psykotraumatologi / Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab
Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi
Selskab for Børnesagkyndige

Copyright Psykologisk Klinik 2022